Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milisav Petronijević glasao