Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milica Radović glasala


usvojen

Nije glasala