Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milica Radović glasala

Nijedan akt nije pronađen.