Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miloš Aligrudić glasao

Miloš Aligrudić

Nova Demokratska stranka Srbije