GORICA GAJIĆ

Nova Demokratska stranka Srbije

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Gorica Gajić je do sada dva puta bila narodna poslanica. Prvi put je izabrana za poslanicu u devetom sazivu, od 2012. do 2014, i drugi put u 11. sazivu, od 2016. do 2020. godine.

U devetom sazivu bila je članica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, i zamenica člana Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

U 11. sazivu bila je članica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, i zamenica člana Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

U 13. sazivu izabrana je za poslanicu kao četvrta na listi DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA -Nacionalno demokratska alternativa- Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI ) - Vojislav Mihailović, mandat joj je potvrđen 01.08.2022. godine.

U 13. sazivu deo je poslaničke grupe NADA - NOVI DSS - POKS. Članica je Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za prava deteta, i zamenica člana Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i Odbora za zdravlje i porodicu. Članica je Pododbora za sport.

BIOGRAFIJA

Rođena je 1. januara 1958. godine. Osnovnu školu završila je u Despotovcu, Gimnaziju u Svilajncu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1983. godine.

Od 2015. bila je direktorka Centra za socijalni rad "Svilajnac".

Od 2000. do 2004. bila je potpredsednica Skupštine opštine Svilajnac.

Od 2004. do 2008. bila je zamenica predsednika opštine Svilajnac.

Od 2008. do 2012. bila je zamenica predsednika Skupštine opštine Svilajnac.

Od 2012. do 2016. bila je odbornica u Skupštini opštine Svilajnac. 2020. godine ponovo je izabrana na ovu funkciju, i na njoj se još uvek nalazi.

Od 2003. do 2006. bila je poslanica u Skupštini Državne zajednice Srbije i Crne Gore, i članica Odbora za unutrašnje ekonomske odnose i finansije.

Političku karijeru započela je u Demokratskoj stranci, čija je članica postala 1990. godine.

U Demokratsku stranku Srbije prešla je odmah po njenom osnivanju, 1992. godine. Obavljala je brojne funkcije u ovoj stranci. Bila je predsednica Opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Svilajnac, članica Okružnog odbora Demokratske stranke Srbije za Pomoravski okrug, članica Glavnog odbora Demoratske stranke Srbije, članica Izvršnog odbora Demokratske stranke Srbije i koordinatorka za Šumadiju i Pomoravlje i članica Predsedništva Demokratske stranke Srbije.
Poslednji put ažurirano: 08.01.2023, 09:49

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 2
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Hvala, predsedavajuća.

Naša koalicija NADA je u načelnoj raspravi, gospodine ministre, istakla i šta je ono sa čime se složila u ovim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, kao što su „zelena gradnja“, kao što je prostor, kao što je obezbeđenje polise, kao što je obaveza priključenja kada novi investitori sagrade zgradu na postojeću infrastrukturu, itd, ali smo i u načelnoj raspravi izrazili bojazan kod člana 5. Predloga zakona gde ste dodali stavove 3. i 4. koji glase: „Izuzetno po zahtevu podnosioca, informacija o lokaciji može pored nadležnih službi u opštinama ili Sekretarijatu za urbanizam da daju i javni beležnici, preduzetnici i druga pravna lica koja se registruju za tu delatnost“. Vi ste to obrazložili da će oni vašim aktom, koji vi budete doneli, morati da ispune određene uslove kao što je stručni kadar, licenca za taj stručni kadar, itd.

Ja se sada pitam, da li investitor može da dobije informaciju od više tih davalaca uslova za informacije o lokaciji i da onda prihvati ono što je za njega najpovoljnije?

Drugo, ja vas pitam, vi obrazložite, da li postoje neki obrasci koji su univerzalni? Da li će se ti obrasci kod svih davalaca uslova za lokaciju upodobiti i biti jednoobrazni? Prosto je to naša primedba, zamerka i da li će i za koje vreme i ovi drugi davaoci uslova za lokaciju ispuniti sve te uslove koje vi budete predvideli u nekom pravilniku koji će doneti u smislu novozaposlenih, u smislu stručnog kadra, u smislu tehničke opremljenosti, itd. To je prosto bila naša bojazan kako će ti novi davaoci informacija uslovima profunkcionisati i na vreme i u najkraćem mogućem roku biti na usluzi investitorima. Hvala.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Hvala, predsedniče.

Ukazujem na povredu Poslovnika član 107. stav 2. Poslednji deo rečenice - da je zabranjeno korišćenje uvredljivih reči, izraza, kao iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica.

Taj član sam pre neki dan reklamirala kada je isti kolega poslanik ovde spočitavao kolegama i koleginicama gde idu na letovanje. Predlažem, da nam ne bi spočitavali, kada budete prekinuli rad ovde sednice, kada završimo, da vam u septembru ili oktobru, kad dođemo, svi lepo podnesemo izveštaj gde smo bili na godišnjem odmoru, da znate da nam to ne prebacujete, jer to je naša privatna stvar. Pošto vi toliko želite ili tražite po mrežama da vidite gde smo na odmoru, da vam mi lepo napišemo izveštaj gde smo bili na odmoru i da to lepo tamo negde pohranite sa slikama, naravno, sa novim haljinama, sa novim kupaćim kostimima, da nas, brate, ne prozivate gde idemo, sa kojih destinacija šaljemo slike i poslaćemo svima pozdrav. Toliko.

Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

Hvala, predsedniče.

Predlog Zakona o planiranju i izgradnji svakako spada u jedan od najvažnijih sistemskih zakona i zato svaka ispravka i dopuna ovog zakona sa pravom izaziva pažnju i javnosti i stručne javnosti, a i nas poslanika.

Gospodine ministre, mi smo se složili da se nismo složili da treba da se ukine naknada za konverziju iz prava na korišćenje građevinskog zemljišta u pravo svojine. I vi ste to obrazlagali sa vašim argumentima. Poslanici opozicije su obrazlagali sa svojim argumentima i činjenica je da se mi tu nismo složili.

Svi vaši argumenti koje ste vi navodili da je to relikt komunizma, socijalizma i da više ne postoji, pa da vas podsetim reali komunizma i socijalizma su i oduzeta imovina od 1945. godine pa još uvek nismo sve te vlasnike namirili iz Fonda za restituciju, a upravo ova naknada je trebalo da puni taj Fond za restituciju i da obeštetimo tada i te kako oštećene građane, pa se zato i pitam zašto se naši i vaši argumenti ne slažu?

Gospodine ministre, samo da vas podsetim, a i mnogi su vas podsetili, evo samo mi kažite, Industrija motora i traktora „Rakovica“ ili IMT, kada je privatizovan ili bilo koje propalo društveno preduzeće kada je privatizovano, novi vlasnik je kupio objekte i kupio je zemljište ispod objekta, kako vi to kažete i kupio je sve one površine koje služe za neposrednu upotrebu, ali ostalo je verovatno među tih 5.000 lokacija, pa mi ne znamo koje su? Dajte da vidimo. Ostalo je sigurno još neki hektar koji nije pod objektom i ne služi za tu javnu upotrebu.

Znači ti hektari su nama sporni. To je atraktivno građevinsko zemljište koje ćemo dati džabe privatnim kapitalistima, odnosno vlasnicima krupnog kapitala i domaćeg i stranog. I to svi mi ovde opozicioni poslanici vama kažemo.

Zato i kažemo da amandmanom treba da ukinemo ovaj termin „bez naknade“ i da ponovo uvedemo „uz naknadu“, da vi kao Ministarstvo donesete metodologiju neku po kojoj će oni platiti tu konverziju i da pravo sticanja svojine bude onog dana ili onog momenta kada su oni uplatili tu konverziju. Ne možete nikako da nas razuverite, ali nikako da nas razuverite da su ovih 5.000 parcela zaključane. One su ili u stečajnoj masi i rekli ste mi da ne mogu da se izuzmu. A, zašto ne mogu da se izuzmu iz stečajne mase, da se prodaju, da se obeštete poverioci? I onaj ko kupi to zemljište neka gradi šta hoće na tom zemljištu.

Zašto onaj ko je kupio objekte i zemljište ispod objekta, a dobio još 50 hektara na korišćenje u toj, doduše, bilo je raznoraznih privatizacija, pa ne možemo mi sada sve te privatizacije da promenimo i tek tako da ispravimo, zašto ne plati naknadu? Pa svi to ovde kažu. Neka plati naknadu za konverziju tog zemljišta koje je dobio kao zemljište na korišćenje, neka ga pretvori u pravu svojine i eto neka zida i eto novih poslovnih prostora i eto novih radnih mesta, eto novog poreza u budžet Republike Srbije, eto dobitka za sve nas.

Tu je dobitak i za državu i za građane Srbije. Hvala.

Treće vanredno zasedanje , 04.07.2023.

Hvala predsedniče.

Pitanja za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede.

Ko su lica i subjekti i po kom su pravnom osnovu postali vlasnici katastarskih parcela na poljoprivrednom zemljištu koje treba da se izuzme i prenameni za izgradnju objekata za novi sajam „Ekspo 2027“, za izgradnju novog nacionalnog stadiona i za izgradnju solarne energane u Kuli?

Da li će i po kojoj ceni biti obeštećeni vlasnici tih katastarskih parcela na poljoprivrednom zemljištu, pogotovu što po Zakonu o eksproprijaciji nije precizirano koji to objekti mogu da se smatraju objektima od javnog interesa, kao i da po istom zakonu nije preciziran efikasan sistem za obeštećenje vlasnika tih parcela?

Da li će investitori na ovim parcelama platiti prenamenu koja se mora platiti kada se prenamenjuje zemljište iz poljoprivrednog u ne poljoprivredno, odnosno građevinsko? Ko je i po kom osnovu upisivao u vlasništvo Republike Srbije tzv. pozajmišta na putnim koridorima koja se grade? Da li se vodi registar takvih parcela? Da li se vodi koje su kulture bile zasađene na tim parcelama? Da li je procenjena šteta? Da li je ta šteta nadoknađena na tako devastiranim parcelama?

Na osnovu studije poljoprivredno zemljište iz 2015. godine konstatovano je, podatak da je na području centralne Srbije i AP Vojvodina izuzeto iz poljoprivredne namene i prenamenjeno u nepoljoprivrednu najčešće u građevinsku milion i po hektara poljoprivrednog zemljišta. Stručnjaci kažu da je to dovoljno da hrani sedam i po miliona građana i zato kažu za ovu da je to zemljocid nad poljoprivrednim zemljištem.

Po istoj studiji je konstatovano da je iz Zadružnog saveza, odnosno sektora u centralnoj Srbiji i AP izuzeto preko četiri stotine hiljada poljoprivrednog zemljišta. To zemljište izuzeto je i RGZ je bez sudskih odluka nezakonito ispisao ove površine i time oštetio i zadruge i zadrugare koji su to decenijama kupovali.

Da problem bude što veći, član 95. ranije važećeg Zakona o zadrugama precizirao je da novoosnovane zadruge u roku od dve godine od osnivanja mogu da podnesu zahtev opštinskim upravama da vrate imovinu ranije postojećih zadruga na toj teritoriji i uglavnom su opštinske uprave donosile rešenja i nekim fizičkim licima koja su ad hok osnivali zemljoradničke zadruge, vraćali imovinu ranije postojećih zadruga. Ko će snositi odgovornost za takvu štetu nanetu zadrugama i zadrugarima?

Kada smo već kod zadruga, zamoljena sam da vas pitam, zašto zemljoradnička zadruga Vladimirovac, sedam godina ne može da upiše svoju imovinu, objekte i zemljište? Verovatno zato što taj predmet stoji kod RGZ koji rešava po drugostepenom postupku, a na žalbu na rešenje katastra opštine Alibunar? Još uvek oni ne mogu da upišu svoju imovinu, katastar je jedno od institucija koje je najneefikasniji u državi, a svi se pitamo čemu služi onoliko skupo plaćen softver koji je trebalo da i te kako poboljša efikasnost rada RGZ.

Na kraju jedno pitanje za ministarku Đedović. Da li je tačna informacija koja se pojavila u medijima da će ovih dana i ako već nije, biti registrovana zajednička firma između mađarske kompanije MVM i Javnog preduzeća „Srbijagas“? Da će „Srbijagas“ u tom preduzeću biti manjinski partner sa 49% udela u vlasničkoj strukturi? Značili to ipak da polako energetski sektor Srbije odlazi u ruke mađarskih kompanija, pošto prvobitno nije prošla namera da je 11000 elektrana izdvojimo i pripojimo ovom preduzeću, što sigurno ne znači da se to neće u neko dogledno vreme desiti? Hvala.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 18.05.2023.

Hvala, predsedniče.

U ime poslaničke grupe Nada, Nova demokratska Stranka Srbije i POKS izražavamo najdublje saučešće porodicama stradale dece i mladih ljudi u ovim tragedijama.

Posle ove dve tragedije u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i u okolini Smedereva i Mladenovca, posle svih ovih događanja u školi u Odžacima, posle 18 ubijenih žena od početka godine do danas, očito je da Srbija postaje sve manje bezbedno mesto za sve nas, a izgleda najviše za najranjivije grupe, za decu i to decu koja su u školama i za žene koje su žrtve nasilja.

Nažalost, naše društvo postaje i sve podeljenije i zato ću postaviti nekoliko pitanja različitim ministarstvima.

Prvo pitanje je Ministarstvu prosvete. Da li je i zašto otkazano Republičko takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture koje je, po programu takmičenja, zakazano za 27. maj u Tršiću i da li je otkazana Konferencija Čitalići, gde se okupljaju deca koja najviše knjiga pročitaju u toku godine i raspravljaju o tim pročitanim knjigama, a koja je zakazana za 26. i 27. maj u Aleksincu?

Kažu roditelji, a kažu i nastavnici da nema autobusa da prevezu decu. Sve autobuse zakupila je SNS za najavljeni miting 26. maja. Gospodo, kome u ovom momentu, kada je bezbednosna situacija toliko rovita, treba jedan, kako vi kažete, najveći miting u novijoj istoriji politike, neka bude i kontramiting? Zašto da okupimo tolike ljude i da sve to košta, po nekoj prostoj računici, preko četiri miliona evra? Ko to, gospodo, plaća?

Pitanje za Ministarstvo pravde – zašto još uvek nije uspostavljena centralna evidencija slučajeva nasilja u porodici, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici koji treba da vodi Republičko javno tužilaštvo? Kada će se to desiti? Kada će femicid biti inkriminisan kao posebno krivično delo? Da li će se i kada revidirati opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama, u porodici i u partnerskim odnosima koji je donet još 2011. godine?

Pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova – na koji način se u praksi osigurava adekvatna primena i praćenje poštovanja izrečenih mera zaštite od nasilja, a koje se izriču u skladu sa zakonom o sprečavanju nasilja u porodici?

U velikom broju femicida žrtve su prethodno prijavile nasilje, izrečene su hitne mere, ali nisu bile delotvorne u praksi.

Pitanje za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama doneta je 2021/25 godinu. Međutim, još nema akcionog plana koji definiše i aktivnosti, rokove i odgovorne institucije. Kada se očekuje usvajanje funkcionalnih i strukturalnih standarda namenjenih prihvatilištima, odnosno sigurnim kućama za njihove korisnice, ali i za zahtev za licenciranje?

Pitanje za Ministarstvo zdravlja – da li će Ministarstvo zdravlja podržati i kako zdravstvene ustanove i druge aktere u pružanju podrške žrtvama seksualnog nasilja i silovanja? Šta je sa obećanjem da će do 31. marta svi oni zdravstveni radnici koji su angažovani u vreme kovida da dobiju status posle dve godine, jer posle dve godine ili će dobiti otkaz ili će dobiti ugovor za rad na neodređeno vreme?

Na kraju, pitanje za Ministarstvo poljoprivrede – da li mislite da će otkupna cena od 18 do 20 dinara za novi rod pšenice pokriti troškove setve, žetve i ostalo, pšenice, u našoj zemlji ili mislite da treba da dozvolim o uvoznom lobiju da uvozi pšenicu, ali onda da kažemo našim poljoprivrednicima zaparložite svoja imanja, nemojte više da sejete pšenice, jer sa ovom cenom nećete pokriti troškove, nego ćete otići u minusnu kalkulaciju?

Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.11.2022.

Hvala, predsedniče.

Poštovane koleginice i kolege poslanici, u ime poslaničke grupe NADA, Nova DSS, POKS, postavljam pitanje Ministarstvu poljoprivrede.

Prvo pitanje je da li znate da veliki broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava još uvek nije dobio NIS-ove Agro kartice za korišćenje regresiranog dizel goriva za setvu? Isto tako, da li znate da veliki broj poljoprivrednih gazdinstava koji su dobili ove NIS-ove Agro kartice, iste nisu aktivirane, kao jedna od ovih koju ja držim, i isto tako ti poljoprivredni proizvođači ne mogu da koriste ono što im po odluci Vlade Srbije pripada? Postavljam pitanje - ko je odgovoran za štetu poljoprivrednih proizvođača koji, a prošla je i prolećna, evo prolazi i jesenja setva, nisu iskoristili svoje pravo i nisu dobili regresirano dizel gorivo, za svoje poljoprivredne radove?

Drugo pitanje koje postavljam je pitanje Kancelarije za Kosovo i Metohiju - šta je država preduzela da zaštiti našeg građanina Nikolu Nedeljkovića koji je uhapšen i drži se u zatvoru samo zato što je na Vidovdan ove godine nosio majicu „Kosovo je Srbija“? Svedoci smo danas, ovih dana, a bojim se da će biti i u nedeljama i mesecima koje dolaze da se situacija na KiM znatno usložnjava i pogoršava. Naši građani tamo će sa pravom braniti državu Srbiju na tim prostorima, sa pravom će protestovati i masovno i pojedinačno, štiteći državu Srbiju tamo, biće, bojim se, novih hapšenja i kako će država da zaštiti te građane, ako su se juče i prekjuče povukli naši Srbi iz institucija tzv. Kosova, iz policije i sudstva? Kako će država Srbija štititi dalje građane Srbije koji će sa pravom braniti Srbiju na Kosovu i Metohiji, a nećemo imati mehanizam? Toliko. Hvala.

Imovinska karta

(Svilajnac, 05.09.2022.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 110000.00 RSD 01.08.2022 -