Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radojko Obradović glasao

usvojen

Nije glasao

usvojen

Nije glasaousvojen

Nije glasao