Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radojko Obradović glasao






usvojen

protiv