Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radojko Obradović glasao

Nijedan akt nije pronađen.