Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milica Vojić-Marković glasala

Nijedan akt nije pronađen.