Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nenad Kitanović glasala

usvojen

za


usvojen

za