Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nenad Kitanović glasala

Nijedan akt nije pronađen.