Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Joković glasao


usvojen

za


usvojen

za