Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Joković glasao

Nijedan akt nije pronađen.