Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Joković glasaousvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao