Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slavica Saveljić glasao


usvojen

za


usvojen

za