Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slavica Saveljić glasao

usvojen

Nije prisustvovao