Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nikola Jovanović glasala

Nikola Jovanović

Srpski pokret obnove

Nijedan akt nije pronađen.