Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vesna Kovač glasao

Nijedan akt nije pronađen.