Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vesna Kovač

Govori

Hvala.
Reč ima narodni poslanik Siniša Lazić. Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika. Izvolite.
Izvolite, gospodine Laziću.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
Gospodine Laziću, prekinućemo repliku. Vi ste prvi izazvali. Moramo da omogućimo i drugim narodnim poslanicima da govore o temi.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.
Hvala.
Reč ima ministarka Mihajlović. Izvolite.
Hvala.
Reč ima Dušan Petrović. Izvolite.
Hvala.
Reč ima ministarka Mihajlović.
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dušan Petrović. Izvolite.
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski.
Hvala.
Reč ima ministar Mirović. Izvolite.
Reč ima Dubravka Filipovski. Izvolite.
Reč ima ministar Mirović. Izvolite.
Hvala.
Narodni poslanik Ivan Andrić.
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Dijana Vukomanović. Izvolite.