Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Snežana Stojanović-Plavšić glasao

Nijedan akt nije pronađen.