Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Rajko Stevanović glasala


usvojen

Nije glasala