Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Rajko Stevanović glasala
usvojen

za


usvojen

za