Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Rajko Stevanović glasalausvojen

zausvojen

za