Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Suzana Grubješić glasala

Nijedan akt nije pronađen.