Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Suzana Grubješić glasao

Nijedan akt nije pronađen.