Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Suzana Grubješić glasala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala