Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Suzana Grubješić glasala
usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala