Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Suzana Grubješić glasala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala