Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Zoran Vasić glasala

Nijedan akt nije pronađen.