Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Milica Dronjak glasala

Milica Dronjak

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Nijedan akt nije pronađen.