Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mira Petrović glasala

Mira Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Nijedan akt nije pronađen.