Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mira Petrović glasala

Mira Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbijeusvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala