Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Srđan Spasojević glasao

Srđan Spasojević

Nova Srbija