Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nevena Adžemović glasala

Nijedan akt nije pronađen.