Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Nevena Adžemović

Govori

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedniče, u ime poslaničkog kluba NS i u svoje ime imam veoma važno pitanje, a odgovor na to pitanje mislim da interesuje hiljade građana Srbije i članove njihovih porodica. Mislim da je odgovor na ovo pitanje koje ću postaviti najvažnije pre svega zbog zdravlja naše dece.
O čemu se radi? Svedoci smo da se na mnogim stambenim zgradama nalaze antene raznih kompanija koje pružaju usluge mobilne telefonije. Da li je moguće da se ovakve antene nalaze i na zgradama u kojima su smeštene i obrazovne institucije, kao što je Fakultet političkih nauka u Beogradu? Kontaktirali su me veoma zabrinuti roditelji čija deca borave u dečijem vrtiću "Petar Pan" u ulici Jove Ilića, veoma blizu Fakulteta političkih nauka, na kome se nalazi pomenuta antena.
Dakle, pitam da li je pomenuta antena opasna po zdravlje ljudi, a pre svega dece? Uvažavajući zabrinutost ljudi, pre svega roditelja, pitam koji sve fakulteti u Beogradu na svom objektu imaju montirane antene? Želim da znam da li je moguće da mi poslanici Narodne skupštine, a time i svi građani Beograda i Srbije, dobijemo odgovore na ova pitanja u vidu stručnih nalaza i mišljenja nadležnih institucija o eventualnom štetnom uticaju po zdravlje ljudi koji borave, žive i rade u blizini ovih antena?
Mišljenje većine građana je da ove antene imaju štetno dejstvo po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Obzirom na moju zainteresovanost za konkretnu lokaciju, radi se o zgradi jednog fakulteta, očekujem odgovor od ministra prosveta. Takođe, očekujem odgovor i od ministra gospodina Rasima Ljajića, pošto znamo da ove antene služe za obavljanje delatnosti iz resora gospodina Rasima Ljajića. Hvala lepo.