Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Rajčić glasao

Dejan Rajčić

Nova Srbija

Nijedan akt nije pronađen.