Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Rajčić glasao

Dejan Rajčić

Nova Srbija


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao