Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slavica Savić glasala

Slavica Savić

Socijaldemokratska partija Srbije


usvojen

Nije prisustvovala