Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slavica Savić glasala

Slavica Savić

Socijaldemokratska partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala