Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slavica Savić glasala

Slavica Savić

Socijaldemokratska partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala