Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Meho Omerović glasao

Meho Omerović

Socijaldemokratska partija Srbije


usvojen

za


usvojen

za