Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Čotrić glasao

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnoveusvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao