Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Čotrić glasao

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnove


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao