Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Jugović glasao

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao