OLGICA BATIĆ

Demohrišćanska stranka

Rođena je 7. decembra 1981. godine u Beogradu.

Osnovnu školu i gimnaziju je završila je u Obrenovcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po zanimanju je advokatica i vodi Advokatsku kancelariju Batić, koju je osnovao njen otac, Vladan Batić. U dosadašnjoj karijeri najviše se bavila krivičnim pravom, a posebno je zainteresovana i za građansko i privredno pravo.

Funkciju predsednice DHSS prihvatila je zbog želje većine članova odbora ove stranke, ali i da bi nastavila stopama svog oca.

Nakon izbora 2012. godine, postala je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i na tom mestu ostala sve do 03. juna 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 30.11.2016, 16:34

Osnovne informacije

  • SPO-DHSS
  • Beograd
  • Beograd
  • 07.12.1981.

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja, (Četvrdi dan rada), 17.12.2015.

Hvala.
Za razliku od mog kolege Neđe Jovanovića, ja ću isključivo iz stručnih razloga podržati ovakav amandman kolege Veselinovića, zato što je jedno zakonsko regulisanje rešenja, a drugo je praksa koju oni svakodnevno, ko odlazi u sud može da vidi sve i svašta, posebno po pitanju dostavljanja, pokušaja dostavljanja, načina dostavljanja, načina na koji se vrši dostavljanje na oglasnoj tabli suda, načina na koji izgleda oglasna tabla suda, načina na koje se odluke, koje su okačene na oglasnu tablu suda, kače jedna preko druge, ispadaju, gaze se, itd.
Moram samo da ukažem na jednu stvar, budući da mislim da kada je rasprava o amandmanima, nema potrebe da se bilo ko vređa. Ako se kaže da amandman podnose nevladine organizacije, antonim bi bio da amandman podnosi Vladine organizacije. Mi smo ovde parlamentarci, a ne nikakve organizacije.
Drugo, amandman ne može da bude bespotreban, amandman može da bude prihvatljiv ili neprihvatljiv. Mislim da je to izričito i tako nešto i stoji u Poslovniku o radu Narodne skupštine u delu kojim se reguliše aktivnost narodnih poslanika, odnosno institut amandmana.
Dakle, u danu za glasanje podržaću ovaj amandman, jer mislim da ima smisla, tim pre što oni, koji imaju i koji rade u pravosuđu, na bilo koji način ulaze u sud i mogu da vide kako se to dostavljanje vrši, da li to sud zaista radi onako kako treba da radi, na šta liče oglasne table gde se pismena stavljaju. Zahvaljujem.

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja, (Četvrdi dan rada), 17.12.2015.

Hvala.
Imam pravo i po replikama i na ono što je rekao gospodin Neđo Jovanović i na ono što je rekao prethodni kolega, ali dobro.
Trudiću se da u okviru…

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja, (Četvrdi dan rada), 17.12.2015.

Onda morate da izmenite Poslovnik, pa kada vam neko udeli kompliment, vi nemate pravo na repliku, da se to tako precizno definiše.