Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radoslav Milovanović glasao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao