NADA KOLUNDŽIJA

Nestranačka licnost

Rođena je 30. juna 1952. godine u Subotici.

Završila je međunarodnu politiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. PR menadžer.

Politikom se bavi od studentskih demonstracija 1996. godine ("zbog osećaja da žene treba da učestvuju u politici"),
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 12:21

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

Gospođo predsedavajuća, pozivam se na član 27. koji u poslednjem stavu kaže da je predsednik Narodne skupštine odgovoran za primenu ovog Poslovnika i član 101. pozivajući predsednika Narodne skupštine da prekine ovu sednicu i hitno zakaže Kolegijum Narodne skupštine, a u vezi događaja koji su se dešavali u toku trajanja ove sednice, odnosno u vezi činjenice da je nemoguće normalno nastaviti rad dok se ne otkloni dilema da li Narodna skupština i predsednik Narodne skupštine stoji iza onoga što je juče šef poslaničkog kluba SNS izgovorio, optužujući za genocid političku partiju koja sedi u ovom parlamentu.
Dakle, mislim da je u interesu svih da ovaj rad nastavimo u normalnoj atmosferi. Jedini način da to postignemo jeste da se sazove Kolegijum, da se razjasni ova situacija i da se, u skladu sa Poslovnikom, primene mere prema onima koji su zaista na najgrublji mogući način ne samo unizili ovaj parlament, nego su uvredili čitave narode u ovoj zemlji. Mislim da preko toga ne može niko da pređe.
Dakle, ovo nije pitanje sada DS i osećaja DS da su povređena njena prava. Ovo je pitanje osećaja da su povređena prava žrtava genocida, da su povređena prava svih građana ove zemlje, koji zaista sa dubokim poštovanjem, vodeći računa o tome kada upotrebljavaju reč genocid, pre svega misle na poštovanje žrtava tog najstrašnijeg zločina.
Molim vas da uputite predsedniku, pošto vidim da nije ovde, ovaj zahtev i da prekinemo ovu sednicu dok Kolegijum ne održi sednicu i dok se zaista Narodna skupština i svi predstavnici političkih partija ne postave jasno u odnosu na ono što se desilo. Hvala vam.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

Poštovani gospodine ministre, naravno da mi podržavamo nameru da se ova oblast uredi. Naravno da smo svi svesni da nepostojanje jasnog zakonskog okvira nas dovodi kao čitavo društvo u ozbiljnu opasnost da budemo izloženi, kako da kažem, nekontrolisanoj zloupotrebi koja se može sprovoditi i mi smo često svedoci da se dešava tako što se formiraju razne grupe i razna preduzeća za obezbeđenje a da pri tom nemamo jasno definisane zakonske uslove pod kojima oni mogu da se formiraju i pod kojima oni rade.
Ono što je naša suštinska primedba jeste da ovaj zakon, dakle, bez obzira da li bi on došao od Vlade Mirka Cvetkovića ili dolazi od neke druge Vlade, ne radi se sada o tome, radi se o tome da mi ukazujemo na jedan ozbiljan problem i nedostatak koji postoji u ovim zakonima a on se tiče činjenice da formulacija - bezbednosna smetnja nije dovoljna garancija da se tim poslom neće baviti ljudi sa kriminalnim dosijeima.
Dakle, svi naši amandmani idu u pravcu jasnog definisanja uslova ko može a ko ne može da se bavi ovim delatnostima i koji su uslovi kada neko mora da prestane da se bavi tom delatnošću zbog toga što je u međuvremenu, na primer, prekršio zakon ili je prekoračio nužnu odbranu ili upotrebio prekomernu silu itd. i potpao je pod udar zakona. Dakle, o tome se radi.
Mi sada pokušavamo sa vama da razgovaramo na tu temu i da nam vi prihvatanjem amandmana koji regulišu to mnogo preciznije od načina na koji je regulisao zakon pokažete da zaista želite da uredite ovu oblast. Ne da date pravni uslov da ta preduzeća postoje i pretpostavku da oni mogu da se po ovom zakonu formiraju i da slobodno rade, već da date pravne garancije ovom društvu da neće biti izloženi mogućnosti da ljudi sa kriminalnim dosijeima ili policajci koji su otpuštani zbog toga što su prekoračili, prekomerno upotrebili silu prema građanima, mogu da se bave ovom delatnošću.
Dopustićete da je ogromna razlika između toga da li se tim poslom bave ljudi koji imaju nesporno čiste biografije ili nejasne definicije o bezbednosnoj smetnji. Prvo, ko utvrđuje bezbednosnu smetnju? Na osnovu kog kriterijuma se utvrđuje ta bezbednosna smetnja? Da li postoji tu prostor za korupciju? Ja sam sigurna da postoji. Ako vi nekome date da on procenjuje da li je bezbednosno podoban ili nije podoban da se bavi ovom delatnošću. Date nekome to pravo onda ostavljate mogućnost da taj neko takođe bude izložen mogućoj korupciji kako bi omogućio nekome ko inače ne bi smeo da se bavi tom delatnošću, da se tom delatnošću bavi.
Naravno, ako to nije definisano na dovoljno jasan način, onda se postavlja se postavlja dodatno pitanje – ako neko ko se bavi tom delatnošću pa je obavljajući tu delatnost prekršio zakon, kad je odslužio kaznu, opet nema nikakve prepreke da se vrati i obavlja tu istu delatnost, zato što zakon ga nije ni na koji način ograničio. Dakle, mi o tome pokušavamo da razgovaramo sa vama i zaista verujući da je vaša najbolja namera bila da ovu oblast uredite tako da društvo osposobite, odnosno da društvu omogućite da bude bezbedno, čak i tako kada se uključuju privatna preduzeća u poslove koji se tiču policijskog i bezbednosnog posla. Hvala.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.11.2013.

Ovde ne dovodim u sumnju najbolju nameru da se ova oblast uredi na najbolji mogući način i ne dovodim u sumnju činjenicu da je urađen i korak više u odnosu na zahteve onih koji se time bave ili bi se time rado bavili, a verujem da su njihovi zahtevi da se država u to uopšte ne meša. Njima bi najviše odgovaralo da se država apsolutno ne meša u to i da ih ništa ne pita, nego da ih pusti da oni lepo sami sebe organizuju i da oni tu delatnost obavljaju bez ikakvog nadzora.
Mi smo svedoci i mi smo kao društvo na neki način žrtve ponašanja tih grupa ili firmi, da tako kažem, koji su se do sada tako ponašale. Svakako pozdravljamo odlučnost ministarstva da ipak ne dozvoli da to bude samouređena oblast, jer ako išta ne sme biti samouređeno onda je to pitanje bezbednosti i pitanje zaštite ljudskih i građanskih prava svih građana u ovoj zemlji, a ove teme su upravo teme zaštite ljudskih i građanskih prava i sloboda i bezbednosti ljudi i mislim svakako ne treba dozvoliti.
Ali, ono što ne možemo da prihvatimo kao odgovor - vi tvrdite da ćete vi menjati Zakon o policiji i da je činjenica da bezbednosna provera ni bezbednosna smetnja nije definisana do sada, ali da ćete to izmenom nekog zakona, koji je krovni zakon pretpostavljam, to definisati preciznije, pa tako ćemo onda tačno znati šta znači bezbednosna provera i ko sve neće moći da prođe bezbednosnu proveru.
Ovaj zakon, završetkom ove rasprave, usvaja se i stupa na snagu sa onim što mi tvrdimo da je ostalo krajnje problematično i nedorečeno u ovom zakonu, a to je šta znači bezbednosna provera? Vi ste morali ovim zakonom utvrditi šta je za ovu oblast bezbednosna provera, bez obzira na to što ćete nekim drugim zakonom utvrđivati šta je u opštem smislu bezbednosna provera.
(Predsedavajuća: Vreme.)
Koristim vreme da govorim o amandmanu.

Whoops, looks like something went wrong.