Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljiljana Lučić glasala

Nijedan akt nije pronađen.