Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vladimir Gordić glasao