Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Gorica Mojović glasala


usvojen

Nije glasala