Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Aleksandar Senić glasao

Aleksandar Senić

Demokratska stranka
usvojen

Nije glasao