BORKO STEFANOVIĆ

Stranka slobode i pravde

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Borko Stefanović je funkciju narodnog poslanika obavljao 2 puta. Prvi put je izabran za narodnog poslanika u devetom sazivu, od 2012. do 2014, a drugi put u narednom desetom sazivu, od 2014. do 2016. godine.

U desetom sazivu bio je šef poslaničke grupe Demokratske stranke i član Odbora za spoljne poslove.

U 13. sazivu izabran je za poslanika kao četvrti na listi Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), mandat mu je potvrđen 01.08.2022.

U 13. sazivu potpredsednik je Narodne skupštine. Deo je poslaničke grupe UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA. Predsednik je Odbora za spoljne poslove, i zamenik člana Odbora za Kosovo i Metohiju i Odbora za prava deteta.

BIOGRAFIJA

Rođen 1974. godine u Novom Sadu. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima. Diplomirao je na novosadskom Pravnom fakultetu 1999. godine. Master rad odbranio 2020. godine na Fakultetu političkih nauka. Trenutno je na doktorskim studijama.

Od 2000. do 2002. bio je pripravnik u advokatskoj kancelariji Fedora Kolesara u Novom Sadu.

U Ministarstvu spoljnih poslova počeo je da radi 2002. godine. Od 2003. do 2007. radio je u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Vašingtonu, najpre u zvanju Prvog sekretara za rad sa američkim Kongresom. 2006. godine vanredno je unapređen u zvanje ministar-savetnik u Ambasadi SCG u Vašingtonu, zamenik ambasadora i šef političkog sektora Ambasade.

Od 2007. godine bio je na poziciji šefa kabineta ministra spoljnih poslova i političkog direktora Ministarstva. Krajem 2010. godine imenovan je za šefa državnog tima Srbije za dijalog sa Prištinom.

Bio je portparol Pokrajinskog odbora Građanskog saveza Srbije za Vojvodinu. U Demokratskoj stranci bio je od 2003. godine, bio je sekretar Predsedništva Demokratske stranke i član Glavnog odbora. Demokratsku stranku napustio je 2015. godine.

Na samom kraju 2015. osnovao je Levicu Srbije, a 2018. bio jedan od osnivača Saveza za Srbiju.

Po osnivanju Stranke slobode i pravde postao je njen potpredsednik i zamenik predsednika.
Poslednji put ažurirano: 03.09.2022, 08:04

Osnovne informacije

  • Demokratska stranka
  • Beograd
  • Novi Sad
  • 05.02.1974.
  • diplomirani pravnik

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.11.2022.

Podneo sam, gospodine predsedniče, amandman i naravno, tražim od Vlade da razmotri mogućnost da se ovaj amandman usvoji. Zbog čega?

Dakle, Registar postoji i on je za jednokratnu upotrebu. To je tačno. Ali isto tako je tačno da smo do sada u Srbiji imali prilike da vidimo da postoje situacije u kojima se razni registri naših građana, bez obzira na Zakon o zaštiti podataka ličnosti, zloupotrebljavaju. Zbog toga smo predložili završne odredbe koje su kaznenog tipa. Dakle, da za lica koja za bilo koje druge namene, osim za namene prihvatanja, registrovanja radi dobijanja jednokratne pomoći bi se fizička lica kažnjavala sa iznosom od 10 miliona dinara, a pravna lica iznosom od 50 miliona dinara. To bi ostavilo mogućnost da neki ljudi koji imaju višak hrabrosti i višak svesti mogu da obaveste nekoga u ovoj državi ko može da realizuje ovako kažnjavanje u slučaju da ih neko nazove u sred dana ili sred noći i pita ih, recimo, za koga biste glasali i gde hoćete da se opredelite, da li ćete doći na ovo ili ono mesto, da biste otišli, recimo, na neki skup ili nešto tome slično.

Mislim da to nikome nije u interesu i da bi bilo dobro da ovaj predlog zakona koji zaista tretira naše mlade u Srbiji u jako teškoj situaciji u kojoj se nalazi čitava država da ih zaštitimo barem kroz neke kaznene odredbe od zloupotreba kojima bi neko pribegao, a što nas naše neslavno iskustvo u Srbiji, naročito skorašnje, uči da je vrlo moguće.

Hoću da kažem takođe da govoreći o ovom amandmanu koji sam predložio, mi smo predlagali i to da se pomeri granica na 15 godina i takođe smo predlagali i evo ja sada koristim priliku da kažem da ovakve stvari mogu da se izbegnu odgovarajućim sistemskim rešenjem, ministre, a to je recimo da postoji neka vrsta trajnog sistemski uređenog roditeljskog dodatka za kategorije mladih i dece do određenog godišta koja bi se isplaćivala svakog meseca, da ne bi ovo sve imalo stalni kontinuitet vanrednih uplata, zato što vanredne uplate gase požare akutne, a ne rešavaju sistemski problem.

Amandman koji sam podneo smatram da doprinosi tome da se izbegnu zloupotrebe i tražim od Vlade da ga usvoji. Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

Gospodine predsedniče, hvala.

Samo sam hteo kratko da pokušam da intervenišem da se stvar vrati u raspravu, da se vratimo u temu, ali pre toga ima tu i jedno retoričko pitanje.

Pre svega toga, hoću da kažem da je, naravno, svima u interesu da kriminalci završe u zatvoru i nikada nikoga nigde niste mogli da čujete, vidite, naslutite od strane opozicije da su na strani ubica i ljudi koji hoće da vrše krivična dela. To je opasna kleveta kojom se koristite sve vreme. Apelujem na vas da to ne činite. To je ozbiljna optužba i stigmatizacija čitave opozicije.

(Milenko Jovanov: A stigmatizacija nas, to je u redu?)

Samo momenat. Ako je laž ono što je govorio Belivuk u istrazi, što, kako stalno govorite, ima pravo da laže po našem zakonu, što je tačno, a što mislim da je skandalozno, pitam vas onda na osnovu čega tvrdite da Lalić ne laže?

Znači, hoću da vam kažem, ako laže jedan i može da laže, može da laže i drugi. Ne tvrdim da je istina ni jedno ni drugo. Vaša poslanica je ustala ovde i rekla jednu stvar koja je zanimljiva, da postoji optuženi svedok. Ja bih voleo da se to razjasni. Okrivljeni svedok, znači čovek je okrivljen i ima pravo po našem zakonu, što je po meni nenormalno ako je okrivljen, da laže.

Znači, ono što je govorio jedan od njihovih ubica i koljača je laž. Ono što govori drugi od njihovih ubica i koljača je nesumnjiva istina. Ja vas pitam da li vidite nekonzistentnost u tome? A svi su deo organizovane kriminalne bande i svi su činili ili se sumnja osnovano da su činili teška krivična dela.

Da li ćemo mi za godinu dana od danas dočekati da će danas ugledni ljudi, kako ih predstavljate, na primer Radojčić, Zvonko Veselinović, za godinu dana biti žuti i oni koji su deo opozicije? Ja se plašim da mi idemo ka tome. Ljudi, ja vam na vreme kažem, ne prišivajte nama vaše znače, vaša ordenja i vaše članove. Hvala.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

Gospodine predsedniče, član 107. Dostojanstvo Narodne skupštine je narušeno u govoru prethodne poslanice i niste reagovali na to, zato što u jednom momentu, vršeći otvoreno reviziju istorije, rekla da su ljudi koji su dokazani i presuđeni ratni zločinci, to što su osuđeni pred sudom za zločine koje su počinili januara 1942. godine, da je ta osuda bio čin fašizma.

Znači, to je vrhunac cinizma koji nije dostojan naše Skupštine. Smatram da ste na to zaista morali da reagujete, šta god ko mislio, apsolutno ne negirajući nevine mađarske žrtve iz 1944/45. godine. Stavljanje u isti koš, koji je izvršila prethodna govornica, je upravo ono što je najopasnije, koliko god da se tihim glasom kaže, ovakve reči duboke ožiljke ostavljaju na srcima svih stanovnika Bačke. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 05.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 97000.00 RSD 31.05.2012 - 03.06.2016.