Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Nikolić glasao

Dejan Nikolić

Demokratska stranka