Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Milisavljević glasao

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka


usvojen

Nije glasao

usvojen

Nije glasao